Varaus- ja maksuehdot.

Varaus:
Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä joko puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin.

Siivous:
Asiakkaan tulee siivota kämppä samaan kuntoon kuin se oli tullessa, ellei hän ole ostanut erikseen loppusiivousta.
Loppusiivous ei sisällä astioiden tiskaamista, vuokralaisen on hoidettava tiskaus myös niissä tapauksissa, joissa hän on ostanut loppusiivouksen.
Vuokranantajalla on oikeus veloittaa loppusiivous vaikka sitä ei olisi erikseen ostettu niissä tapauksissa joissa vuokralainen ei ole siivonut kämppää ennen poistumistaan.

Liinavaatteet eivät sisälly vuokrahintaan.

Maksut ja peruutukset:
Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (20 % lomakohteen

vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä verkkopankissa. Loppulasku
lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana
arkipäivänä. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti,
jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje
avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan
sähköpostiin heti.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on
ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan
SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa
viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.
Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varauksen
alkua.

Vuokran lisäksi veloitetaan 20 euron toimistomaksu.


Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän,
maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi
viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus
erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen varauksen alkua.

Mikäli
varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko
summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen varauksen alkua.


Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan
koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua
laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.


Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen
karhukosken.kamppa@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä
hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Vuokranantajalle.
Toimistoajan (ma-pe 8.30-17:00) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.


Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20
prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) ja toimitusmaksua palauteta.


Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen
vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja
palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty,
asiakkaalla on oikeus saada takaisin Vuokranantajalle maksamansa summa
lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai
hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti,
joutuu onnettomuuteen tai kuolee.

Peruutuksesta on
ilmoitettava viipymättä Vuokranantajalle ja asia on osoitettava
Vuokranantajalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.


Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen
varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa
maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (loman
ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Vuokranantajalle oikeus
periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos on tehtävä
viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä
myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena
ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se
otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran
palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu
lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä
ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen